กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ 3 - 10 มกราคม ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้หัวข้อ “สอนหนู รักษ์ โลก” เพื่อให้ทันกระแสเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ พนักงาน CSS ร่วมกันส่งรูปภาพ บุตร หลาน พร้อมบรรยาย คำสอน ที่ปลูกฝังและส่งต่อให้ บุตร หลาน ร่วมเป็น ส่วนหนึ่ง ในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า “เด็กยุคใหม่ในวันนี้ จะเติบเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า”


  • Release Year: 2020
Scroll to Top