การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ


  • Release Year: 2021
Scroll to Top